Mesologie-Massar

Gezondheidszorg in een breder perspectief

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGOB) Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming , heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden.

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerste informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

kees

 

Bent u benieuwd of ik iets voor u
kan betekenen? dan kunt u
vrijblijvend een vragenformulier
opvragen.

Door ziektekosten verzekeraars erkend. Aangesloten bij NVVM, RBCZ en VBAG.  NVVMRBCZ

Oprichter Therapie in Delft