Mesologie-Massar

Gezondheidszorg in een breder perspectief

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden.

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing van of naar een andere behandelaar.
  • Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 •  Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling en declaratienummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, 24008 behandeling Mesologie
 • De kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerste informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

 

kees

 

Bent u benieuwd of ik iets voor u
kan betekenen? dan kunt u
vrijblijvend een vragenformulier
opvragen.

Door ziektekosten verzekeraars erkend.         Aangesloten bij RBCZ, NVVM, VBAG en Bewust Delft.            Oprichter Therapie in Delft.

BTW nummer  :  NL001281199B60

KVK nummer  :  7341661VBAGVBAGNVVMRBCZ